Verduurzamen van monumenten: inzicht in belemmeringen

Client: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | Sectors: Regions and Cities

De monumentensector wil verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO₂-reductie.

Om de ambities uit de routekaart waar te maken zijn fysieke ingrepen aan monumenten mogelijk zoals isolatiemaatregelen, energiezuinige installaties of de plaatsing van zonnepanelen. In de praktijk blijken eigenaren van monumenten belemmeringen te ondervinden bij de verduurzaming van hun bezit. Op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de belemmeringen die eigenaren kunnen ervaren bij de verduurzaming van hun monument en een inventarisatie gemaakt van alle instrumenten die gemeenten door het hele land inzetten. Conclusie van ons onderzoek is dat er ook voor monumenten veel mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de verduurzamingsslag.

Meer weten? Neem contact op met Michel Briene of Thijs Fikken.

Ons onderzoek is terug te vinden op https://www.duurzaamerfgoed.nl/initiatieven/belemmeringen-verduurzamen-monumenten

Key Experts

Michel Briene Partner Thijs Fikken Consultant Regions and Cities