Kleinschalig vervoer: zorgvervoer, taxivervoer, kleinschalig openbaar vervoer, vrijwilligersinitiatieven, innovatieve mobiliteitsconcepten

Client: | Sectors: Transport and Infrastructure

Ook de markt van kleinschalig vervoer heeft te maken met diverse impactvolle ontwikkelingen. Onder kleinschalig vervoer verstaan we zorgvervoer (doelgroepenvervoer), taxivervoer, kleinschalig openbaar vervoer, vrijwilligersinitiatieven, innovatieve mobiliteitsconcepten. Op wereldschaal speelt hierbij de energietransitie en sociale inclusie, op meer landelijk niveau bijvoorbeeld de toenemende beleidsverantwoordelijkheden voor gemeenten, groeiende vrijwilligers- en nieuwe mobiliteitsinitiatieven, en de rol en definitie van openbaar vervoer.

De uitdaging is om te investeren in oplossingen met impact op (verschillende) beleidsdoelen (ruimte, economie, bereikbaarheid, kwaliteit van leven/inclusie, energietransitie). Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak en soms nieuwe governance- en financieringsvormen. 

Ontwikkelingen                                                                                                                                                   

Zo zijn er ruimtelijk-economische en demografische ontwikkelingen. Dit betekent dat er gebieden zijn die groeien, maar ook krimpgebieden, waar vaak sprake is van vergrijzing. Dergelijke ontwikkelingen vragen om een visie en implementatie daarvan op het bereikbaar houden van gebieden naast het klassieke openbaar vervoer.
Er zijn ontwikkelingen als Mobility as a Service, deelconcepten, zelfrijdend vervoer en drones. Het effect van dergelijke producten is nog niet altijd bekend, maar ze doen wel intrede in het mobiliteitsaanbod.

Samen optrekken                                                                                                                                       

Qua governance zullen OV-autoriteiten en gemeentelijke opdrachtgevers steeds meer - vanuit eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden - gezamenlijk (moeten) optrekken om de doelstellingen op het gebied van energietransitie, bereikbaarheid en sociale inclusie te behalen.

Ondersteuning nodig?

Ecorys kan u helpen bij vraagstukken op bovengenoemde aspecten. Wij hebben kennis van en ervaring met onderzoeks- en adviestrajecten voor alle vormen van kleinschalig vervoer als instrument om beleidsdoelen te behalen. Wij ondersteunen brancheorganisaties, Europese, landelijke, regionale en lokale overheden, vervoerders/mobiliteitsaanbieders en zorgverleners bij het vormgeven van visie en beleid, het implementeren en evalueren daarvan. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Ondersteuning bij visievorming en beleidsontwikkeling, inclusief nieuwe vormen van financiering en governance structuren;
  • Ondersteuning bij vormgeving van beleidsmaatregelen, zoals indicatiemogelijkheden, training en begeleiding, mobiliteitsmaatregelen;
  • Ondersteuning bij het bepalen van kostprijzen, tarieven en bandbreedten ter voorkoming van irrealistische inschrijvingen;
  • Ondersteuning bij het schrijven van het eisenpakket en gunningcriteria;
  • Monitoring en evaluatie van beleidsmaatregelen alsmede beoogde doelstellingen;
  • Reizigerstevredenheidsonderzoeken;
  • Tijdelijke invulling van capaciteit (detachering).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ricardo Poppeliers
 

Key Experts

Ricardo Poppeliers Principal Consultant Mobility