Voorkeursbeslissing Multimodale Knoop Schiphol naar de Tweede Kamer gestuurd

| Regions and Cities, Transport and Infrastructure

Op 21 november heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen de bestuurlijke afspraken in het kader van het MIRT aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Een van de besluiten is om op Schiphol fors te investeren in de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ecorys was de projecttrekker en stuurde een consortium aan van Movares en APPM. De werkzaamheden van Ecorys bestonden naast projectleiding uit het opstellen van het eindrapport, het uitvoeren van een maatschappelijke kostenbatenanalyse en een business case en het adviseren over de marktbenaderingsstrategie.

Schiphol, Vervoerregio, NS, ProRail en Haarlemmermeer hebben de Voorkeursbeslissing van de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol (MKS) vastgesteld. Hiervoor is €237,5 miljoen beschikbaar gesteld. De Voorkeursbeslissing richt zich op de veiligheid, capaciteit en kwaliteit van het trein- en busstation en houdt in dat er een pakket aan maatregelen wordt gerealiseerd waarmee de voorzieningen om van en naar de treinperrons te komen worden verbeterd en uitgebreid. Ook wordt Plaza aangepast en wordt meer ruimte en overzicht gecreëerd en een nieuw busstation wordt aangelegd. 

Het eindrapport van de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol is te vinden op de website van de Rijksoverheid.