Inzicht in de effecten van de IPTA-aanpak op jongeren in een kwetsbare positie

| Social Policy

Voor kwetsbare jongeren die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van crimineel gedrag is het ministerie van Justitie en Veiligheid de pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) gestart. Samen met Kennisland onderzoeken wij de impact van deze aanpak. De verhalen van jongeren en hun coaches staan hierbij centraal.

In elke gemeente kampen jongeren met problemen op meerdere leefgebieden. Zij hebben bijvoorbeeld schulden, zijn uitgevallen op school, of ze hebben psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Dit maakt hen kwetsbaar en verhoogt het risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Om dit te voorkomen is het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in samenwerking met een aantal gemeenten gestart met de pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid, ofwel IPTA. Deze pilot heeft als doel om crimineel gedrag te voorkomen bij jongeren (16-27 jaar) in een kwetsbare positie met multiproblematiek.

De pilot is drie jaar geleden van start gegaan en loopt in zeven gemeenten. In deze zeven gemeenten zijn 175 jongeren ingestroomd. Daarmee rijst de vraag: wat is de impact van de IPTA-aanpak?

In onze aanpak staan de verhalen van de jongeren en de coaches centraal. Met de verhalen maken we inzichtelijk wat de stappen zijn die jongeren zetten op de thema’s die essentieel zijn voor hun re-integratie (wonen, werk/inkomen, zorg, schulden, sociaal netwerk). Het gaat uitdrukkelijk om hun perspectief en de betekenis die ze geven aan het proces waar ze in zitten. Op basis van deze verhalen geven we ook globaal inzicht in de verhouding tussen de kosten en de potentiële baten van de aanpak op casusniveau. De verhalen en cijfers worden gebundeld in een publicatie waaruit blijkt wat de impact is van de IPTA-aanpak op de jongeren, hun directe omgeving en de samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annejet Kerckhaert.