Evaluatie wijziging regeling onkostenvergoeding vrijwilligers personenvervoer per auto

| Transport and Infrastructure

Ecorys gaat de wijziging van de regeling onkostenvergoeding personenvervoer per auto evalueren in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hierbij wordt Ecorys begeleid door het ministerie en de FNV, CNV en KNV.

De wijziging van de regeling onkostenvergoeding vrijwilligers personenvervoer per auto vond plaats in 2016. Sommige partijen gaven hierbij aan dat de markt van het commercieel taxivervoer verstoord kan worden door een toename van het aantal vrijwilligers als gevolg van de wijziging.

Bij het wijzigen van de regeling is aangegeven dat de effecten van de regeling na twee jaar geëvalueerd zouden worden, met name op eventuele marktverstorende effecten en misbruik van de regeling. Ecorys gaat dit onderzoeken door interviews te houden met verschillende partijen, zoals een aantal provincies of vervoerregio’s, deskundigen op het gebied van taxi vervoer en vrijwilligersorganisaties. Hierna worden deze partijen samen met andere belanghebbenden betrokken bij een workshop om zo een overkoepelend beeld van de wijziging van de regeling te krijgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Witmond.