Digitale inclusie: onderzoek naar de toenemende rol van bibliotheken inzake de Digitale Overheid

| Social Policy

De overheid communiceert in Nederland steeds meer digitaal. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en op digitale wijze kan communiceren met de overheid, heeft de overheid maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is om bibliotheken een belangrijkere rol te geven, zodat mensen daar terecht kunnen met vragen over de Digitale Overheid. 

Ecorys onderzoekt in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep (MFG) het rendement van deze maatregel. Van 15 kopgroepbibliotheken brengen we de inrichting van informatiepunten en het aanwezige cursusaanbod in kaart. Op basis daarvan bepalen we het rendement en vormen we exploitatiemodellen.

Aanleiding voor de uitbreiding van de rol van bibliotheken is de Kamerbrief ‘digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen’ van Staatssecretaris Knops. Hierin beschrijft hij de maatregelen die hij neemt rond het thema Digitale Inclusie. Een van de maatregelen is deze belangrijkere rol voor bibliotheken. De KB en de MFG hebben de handen ineengeslagen om samen uitvoering te geven aan deze ambitie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robine Tilstra