Internationaliseringsagenda Noord-Brabant wordt geëvalueerd door Ecorys

| Regions and Cities

In opdracht van de provincie Noord-Brabant evalueert Ecorys de internationaliseringsagenda van de provincie. Dit project loopt van oktober 2019 tot maart 2020. 

De concrete aanleiding van de gevraagde evaluatie is de aankondiging hiervan in de rapportage Intensivering Internationalisering en Branding 2017 – 2019. In mei 2017 heeft de provincie Noord-Brabant besloten om meer inzet te plegen op ‘Internationalisering en Branding’ om de internationale positie te versterken en een speler van formaat te zijn in de internationaal relevante netwerken. Het doel van de Intensivering Internationalisering en Branding 2017 – 2019 is om: “de internationale kansen van Brabantse kennisinstellingen, bedrijven en de verschillende Brabantse regio’s en BrabantStad te verzilveren in verschillende doelsectoren en doellanden en hiermee bij te dragen aan de economische structuurversterking van Brabant.”

Dit doet Noord-Brabant door inzet op vier onderdelen:
1.    Een kwalitatieve impuls voor handelsbevordering;
2.    Een kwalitatieve impuls voor investeringsbevordering;
3.    Innovatiesamenwerking en positionering post-Horizon 2020 (‘Brabant klaar voor de toekomst’);
4.    Internationale profilering van Brabant, met name voor het aantrekken van buitenlands talent.

Voor de internationaliseringsagenda zal zowel een effectevaluatie als een procesevaluatie plaatsvinden. Voor de effectevaluatie gaan wij uit van de richtlijnen die ontwikkeld zijn in de RPE, maar toegespitst op de inzet op ‘Internationalisering en Branding’ en op de specifieke vraag voor deze evaluatie. Dit betekent dat wij ingaan op de doelmatigheid en doeltreffendheid. Doeltreffendheid betreft ‘de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet wordt gerealiseerd’. Doelmatigheid betreft de mate waarin de inputs op een economische/efficiënte wijze zijn omgezet in outputs, of wel “de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid”.

In de procesevaluatie gaan wij in op de vraag hoe partners de samenwerking en het proces hebben ervaren. Hierbij gaan wij in op de vraag of de interventies volgens plan zijn uitgevoerd en hoe uitvoerders en deelnemers dit proces hebben ervaren.

Dit project is onderdeel van de sector Regions & Cities. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Abco van Langevelde, Atze Verkennis of Jerien den Blanken.