Naše usluge

Analiza vrijednosti za novac i troška i koristi

Naši interni ekonomisti pružaju čitav niz usluga procjene vrijednosti za novac i analize troška i koristi. Surađujemo s raznim klijentima na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Naši su klijenti vlade i kreatori politike iz javnog sektora koji pružaju uvide u politike najvišeg profila, kao i nacionalne humanitarne organizacija koje žele kvantificirati socijalni učinak. Organizacijama svih veličina i u svim sektorima pomažemo savjetima o načinu dokazivanja, kvantificiranja i monetizacije učinaka. Usto pružamo usluge osposobljavanja i jačanja kapaciteta, čime pomažemo organizacijama koje žele razvijati vlastite vještine. Za pružanje pouzdanih uvida oslanjamo se na ekonomsku teoriju i najmodernije pristupe.


Naše usluge obuhvaćaju:

  • vrednovanje
  • analizu troška i koristi
  • analizu isplativosti i troškovne učinkovitosti
  • socijalnu rentabilnost ulaganja (SROI)
  • vrijednost za novac
  • modeliranje
  • ekonometriju
  • evaluaciju

Surađujte s nama

Kontaktirajte nas već danas i zatražite povratni poziv ili ponudu.   

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.