Naše usluge

Kvalitativno i kvantitativno istraživanje

Nudimo čitav niz pristupa kvalitativnom i kvantitativnom istraživanju kako bismo klijentima pružali jedinstvene uvide. Sposobni smo preporučiti i realizirati najprimjerenije tehnike za učinkovito prikupljanje i analizu podataka, što omogućuje ostvarivanje visokokvalitetnih rezultata.

Naši specijalisti za kvalitativno i kvantitativno istraživanje često surađuju na izradi i realizaciji planova istraživanja i evaluacije primjenom mješovite metode, s ciljem generiranja čvrstih nalaza, saznanja i preporuka u koje se naši klijenti mogu pouzdati. Kvalitativno istraživanje pomaže našim vladama i nevladinim udrugama u razumijevanju realizacije politika i programa, učenju na istima i njihovom unapređivanju putem generiranja detaljnih i dubinskih uvida u iskustva i ishode za ciljane i podržavane skupine.

Naši kvalitativni analitičari prikupljaju, istražuju, povezuju i analiziraju primarne i sekundarne podatke s ciljem ocjenjivanja, procjenjivanja i kvantificiranja rezultata i učinaka. Na taj način pomažemo u pružanju čvrstih dokaza za provođenje istraživanja te utvrđivanje i evaluaciju politika i programa. Vodimo računa da se klijentima omogući izrada politika i donošenje odluka na kvalitetnim, učinkovitim i djelotvornim osnovama.


Nudimo čitav niz metodologija za osmišljavanje kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja te prikupljanje i analizu podataka, što obuhvaća:

  • razgovore
  • fokusne skupine
  • zapažanja
  • razvoj i podršku stručnog istraživanja
  • online, telefonske i osobne ankete
  • kvantitativnu analizu podataka
  • naprednu statističku analizu
  • kvazi-eksperimentalne tehnike ocjenjivanja učinka
  • randomizirana kontrolirana ispitivanja

Osim prikupljanja i analize podataka nudimo čitav niz usluga i opcija vizualizacije podataka i pritom koristimo najmodernije tehnike potpomognute najnovijim softverskim rješenjima. To nam omogućuje da klijentima i primateljima naših istraživanja pomognemo u vizualizaciji i tumačenju podataka te interakciji s podacima na intuitivan, inovativan i atraktivan način.

Surađujte s nama

Kontaktirajte nas već danas i zatražite povratni poziv ili ponudu.   

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.