Naše usluge

Praćenje, vrednovanje i učenje

Nudimo sveobuhvatne usluge praćenja, evaluacije i učenja koje podupiru čvrste dokaze i uvide u čitavom ciklusu politika, programa i projekata.

Naš multidisciplinarni tim procjenitelja, specijalista za politike, istraživača, ekonomista i stručnjaka za komunikaciju pruža prilagođena i kontekstualno relevantna rješenja koja zadovoljavaju jedinstvene potrebe naših klijenata, odnosno vlada, donatora i neprofitnih organizacija, pri čemu koristimo dubinsko znanje o mjestima u kojima radimo.

Razvijamo i isporučujemo sustave praćenja koji podupiru odlučivanje, uključujući čvrste mjere uspješnosti, praktične alate za praćenje te interaktivnu vizualizaciju podataka. Od pilot projekata do složenih nacionalnih i multinacionalnih programa, osmišljavamo evaluacije koje odgovaraju na pitanja o tome što funkcionira i zašto. Surađujemo s klijentima, dionicima i zajednicama na učenju s ciljem povećavanja vrijednosti i učinaka politika i programa. Naše se usluge praćenja, evaluacije i učenja oslanjaju na naše komplementarne sposobnosti kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja i analize, uključujući mogućnost prikupljanja podataka na daljinu i osobno.


Naše usluge praćenja, evaluacije i učenja obuhvaćaju:

 • okvire i sustave za praćenje i rezultate
 • praćenje trećih osoba
 • kartiranje dokaza, teorije promjene i evaluacijske okvire
 • evaluacijske studije izvedivosti i planove
 • prethodne procjene za kreiranje politika i programa
 • procesnu, formativnu i razvojnu evaluaciju, uključujući povratne informacije u realnom vremenu, učenje i prilagodbu
 • evaluaciju učinka pomoću randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RTC) i kvazi-eksperimentalnih dizajna (QED) i evaluacijskih metoda temeljenih na teoriji
 • prikupljanje, analizu i vizualizaciju kvalitativnih i kvantitativnih podataka
 • širenje i učenje za podupiranje djelotvornih politika, programa i projekata
 • suradnju i savjetovanje s dionicima
 • sudionički pristup praćenju, evaluaciji i učenju
 • visokokvalitetne rezultate i uvide po kojima se može postupati

Surađujte s nama

Kontaktirajte nas već danas i zatražite povratni poziv ili ponudu.   

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.