Naše usluge

Procjena i vrednovanje učinka

Raspolažemo dubinskom stručnošću u provođenju čitavog niza procjena učinka.
Prethodnim procjenama učinka ispituje se ima li potrebe za intervencijama na području politike te koji su mogući učinci tih intervencija. Naknadnom evaluacijom dobiva se kvalitativna i kvantitativna procjena učinaka na politike.

Proveli smo brojne procjene inicijativa na području europskih politika u skladu sa smjernicama Europske komisije, pri čemu smo sustavno definirali probleme, ciljeve politika i razna rješenja, kao i njihove izgledne učinke na gospodarstvo, društvo ili okoliš. Znamo kako kvantificirati učinke te raspolažemo ogromnim iskustvom u ponderiranju kvantitativnih i kvalitativnih učinaka unutar zadanog okvira.

Naše napredne analize i rješenja za procjenu učinka omogućavaju nam da klijentima pomognemo u rješavanju najsloženijih izazova. Pomažemo u utvrđivanju osnove za mjerljivu procjenu i djelotvornu praksu.


Nudimo čitav niz usluga podrške za:

  • vrednovanje projekata i poslovno planiranje
  • studije izvedivosti
  • poslovne slučajeve
  • okvirno planiranje
  • razvoj planova provedbe projekata
  • kvalitetnije regulacijske alate Europske komisije
  • izradu prognoza i scenarija
  • određivanje referentnih vrijednosti
  • analizu rizika

Surađujte s nama

Kontaktirajte nas već danas i zatražite povratni poziv ili ponudu.   

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.