Naše usluge

Upravljanje punim ciklusom dodjele bespovratnih sredstava

Dopustite nam da realiziramo vaš program. Pružamo cjelovitu stručnost na području upravljanja bespovratnim sredstvima za financiranje programa na raznim tehničkih područjima i u sektorima javne politike.

Naši su interni stručnjaci vješti u pružanju čitavog niza usluga upravljanja programima i komunikacijskih usluga na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U stanju smo pružiti sveobuhvatne usluge upravljanja programima i isporučiti prilagođene komunikacijske pakete za vašu organizaciju ili upravljati određenim područjima vašeg programa i komunikacijskim aktivnostima te ih realizirati.

Naša stručnost pomaže klijentima u javnom, civilno-društvenom i privatnom sektoru razumjeti i rješavati izazove s kojima se suočavaju. Ponosni smo na našu izvrsnu reputaciju u pogledu provedbe ugovora o upravljanju programima te komunikacijskih aktivnosti i kampanja.


Koje poslove obavljamo

Upravljanje programima

Misija nam je pomagati klijentima u donošenju odluka i jačanju kapaciteta za provedbu i priopćavanje promjena te pružati prilagođene usluge.

Naš tim za upravljanje programima raspolaže čitavim nizom vještina na području upravljanja programima, administriranja bespovratnih sredstava, usluga uvjerenja i jačanja kapaciteta. Radimo u svim Ecorysovim sektorima javne politike te spajamo naše znanje o politikama temeljeno na istraživanju i sposobnosti za realizaciju.

Usmjerenost na klijenta

Nudimo visokokvalitetne usluge za javni sektor, volonterski i neprofitni sektor te privatni sektor na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Ako surađujete s nama, možete biti uvjereni da ćete dobiti:

 • inovativne pristupe
 • partnersku suradnju
 • osiguravanje kvalitete
 • fleksibilna rješenja
 • kreativne komunikacijske strategije
 • iskusne i proaktivne djelatnike

komunikacije

Naš posebni tim za komunikacije nudi kompletan paket komunikacijskih usluga za sve digitalne i tradicionalne kanale. Izrađujemo komunikacijske strategije, realiziramo kampanje i pružamo smjernice za podršku programa koji se realiziraju putem šireg tima ili temeljem pojedinačnih ugovora. Naše usluge obuhvaćaju:

 • izradu web-lokacija i sadržaja te upravljanje istima
 • dizajn i razvoj brenda
 • marketinške materijale, uključujući plakate, brošure i izložbene štandove
 • kreativne marketinške kampanje koje pokrivaju tradicionalne i društvene kanale, kao i organske i plaćene aktivnosti
 • sastavljanje promotivnih tekstova
 • objave za medije
 • upravljanje medijima
 • krizne komunikacije
 • komunikaciju putem upitnika, anketa i fokusnih skupina
 • upravljanje događanjima i izložbama

Surađujte s nama

E-poštom se javite našem timu već danas i zatražite povratni poziv ili ponudu.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.