Naši sektori

vodni resursi i pročišćavanje otpadnih voda

Pristup čistoj vodi temeljno je ljudsko pravo. Ecorys pomaže donositeljima odluka u razvoju javne politike u području upravljanja vodama. Pružamo tehničku i financijsku podršku za ravnopravniju raspodjelu prednosti učinkovite vodne politike među gospodarstvima i unutar zajednica. Pomažemo onima koji su najosjetljiviji na nesigurnost vode i izloženi značajnim zdravstvenim rizicima koji proizlaze iz neadekvatnih sanitarnih uvjeta i higijene.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.