Naši sektori

Održivi poljoprivredni i prehrambeni sustavi

Bavimo se budućim izazovima u pogledu održivih prehrambenih sustava, primjerice u odnosu na klimatske promjene, sigurnost opskrbe hranom, zdravstvenu ispravnost hrane, prehranu i ruralnu depopulaciju. Pružamo čitav niz usluga savjetovanja i podrške lokalnim, nacionalnim, europskim i međunarodnim klijentima u javnom i neprofitnom sektoru. Radimo na osmišljavanju, praćenju i evaluaciji poljoprivredne politike te razmatramo ekonomsku, okolišnu i društvenu dimenziju proizvodnje i konzumacije hrane.  

Provodimo nepristrane analize temeljene na dokazima i pružamo podršku za kreiranje javnih politika u vezi:

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.