Naši sektori

Sigurnost, pravda i migracija

Svojim radom nastojimo doprinositi zaštićenom i sigurnom društvu gdje su sigurnost, pravda i migracije dostupni svima. Našim klijentima pomažemo u jačanju društvenog tkiva i uspostavi povjerenja u sustav pravosuđa i migracija putem istraživanja, savjetovanja na području javnih politika, realizacije programa i pružanja podrške.  

Radimo na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Klijenti su nam jedinice lokalne samouprave, nacionalne vlade i agencije za provedbu zakona, kao i europske i međunarodne javne institucije i nevladine organizacije.

Naši interni stručnjaci rade na nizu tematskih područja u sektoru sigurnosti, pravosuđa i migracija. Interdisciplinarna stručnost dostupna unutar Ecorysa omogućuje nam da prilagođavamo savjete specifičnim potrebama naših klijenata. Na taj način inovativne ideje pretvaramo u praksu i pomažemo u rješavanju socijalnih problema. Provodimo istraživačke studije, evaluacije, procjene učinka, socijalne analize troška i koristi te pružamo usluge upravljanja projektima i komunikacijske usluge kao podršku klijentima u ovom sektoru.   

Naš rad i stručnost pokrivaju čitav niz područja, uključujući sljedeće:  

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.