Naši sektori

Otporna gospodarstva

Konkurentno, energično i otporno gospodarstvo smanjuje siromaštvo, stvara radna mjesta i povećava ravnopravnost pristupa važnim robama i uslugama.  

Razvoj otpornih gospodarstava temelji se na održivom rastu i digitalnoj tranziciji. Klimatske promjene, digitalna transformacija i vanjski šokovi za lance opskrbe, od zdravstvenih kriza to ratova, dovode u pitanje način na koji poslujemo, trgujemo, radimo i živimo. Razumijevanje porijekla i učinaka tih transformacijskih izazova i rješavanje istih pomoću praktičnog jačanja kapaciteta i koordinacije u središtu su našeg rada te time jamčimo otpornost u sve složenijem svijetu.   

Ecorys surađuje s poduzetnicima, poslovnim subjektima, investitorima, vladama, nevladinim skupinama agencijama i znanstvenicima na povećavanju konkurentnosti privatnog sektora, poticanju trgovačkih i investicijskih tokova, jačanju tržišne i poslovne uspješnosti te stvaranju uvjeta za siromašnima naklonjena, održiva i otporna gospodarstva, koji koriste prilike digitalizacije i ozelenjivanja naših gospodarstava. Težimo reformiranju ekonomskih politika, unapređivanju ekonomskog upravljanja, jačanju poslovnog okruženja i provedbi zelenije, održive i digitalne transformacije.   

Karakteriziraju nas bogata interna stručnost i primjena pristupa temeljenog na istraživanju. Pružamo podršku u svim fazama ciklusa javnih politika na čitavom nizu područja kao što su sektorske studije, ocjene učinka, usluge zelenog savjetovanja, savjetovanje u pogledu digitalne transformacije, digitalna analiza politika, podrška u političkom dijalogu i revizije trgovačkih politika. Podršku vam pružamo na sljedećim područjima:

  • Trgovina i investicije: omogućavanje korištenja trgovine kao pokretača otpornog gospodarstva   
  • razvoj privatnog sektora i malo i srednje poduzetništvo: oslobađanje snage inovativnog poslovanja  
  • zelena tranzicija: reformiranje gospodarstava za prelazak na održivu niskougljičnu budućnost  
  • digitalna tranzicija: utiranje puta za konkurentno i otporno digitalno gospodarstvo   
  • industrijska modernizacija: atraktivna i pravična ulaganja za poticanje transformacije
  • konkurentnost, strateški lanci vrijednosti i tehnološka neovisnost: stvaranje uvjeta za agilna i konkurentna gospodarstva   
  • zaštita tržišnog natjecanja i regulativa: uspostava temelja za pravednu ekonomsku transformaciju
  • Istraživanje, inovacija i širenje primjene: poticanje inovativnih ekonomskih odluka temeljenih na dokazima

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.