Naši sektori

Regije i gradovi

Pokrivamo čitavo područje regionalne i gradske strategije kako bismo klijentima pomagali u donošenju kvalitetnijih odluka o ulaganjima i politikama. Ecorys pruža savjetodavnu podršku temeljenu na istraživanju, što između ostaloga obuhvaća poslovne slučajeve, socioekonomske analize troška i koristi, evaluacije, analize tržišta, praćenje i preglede stanja. Našim klijentima nudimo prilagođene savjete i podršku i pomažemo im s prijavama za bespovratna sredstva i subvencije.   

Pokrivamo cijelu prostornu domenu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, odnosno lokalna i regionalna gospodarstva, mjesta rada, energetiku, vodno gospodarstvo i poljoprivredu, stambeno zbrinjavanje i kružno gospodarstvo. Javnim tijelima i klijentima iz privatnog sektora, među kojima su i proizvođači i industrija energenata, pružamo savjete i podršku na području javnih politika, kao i tehničku pomoć na europskoj i međunarodnoj razini.   

Svojim radom nastojimo pridonijeti rješavanju ključnih društvenih izazova uključujući demografske promjene, održivu poljoprivredu i šumarstvo te sigurnu, čistu i učinkovitu energiju. Radimo u nizu područja:

  • Pametni i otporni gradovi: pomaganje regijama i gradovima u digitalnoj transformaciji s ciljem poboljšanja kvalitete života, ostvarivanja učinkovitosti urbanih funkcija i usluga te povećavanja konkurentnosti  
  • Lokalni i regionalni razvoj: pomaganje regijama i gradovima da postanu pokretači gospodarskog rasta
  • politika stambenog zbrinjavanja: pružanje podrške za osiguravanje sigurnog, kvalitetnog i ekonomičnog stanovanja za sve ljude
  • Prirodni resursi i energija: istraživanje inovativnih tehnologija za obnovljivu energiju i pripremanje za dolazak potencijalnih suštinskih promjena
  • Vodni resursi i zaštita od poplava: pružanje tehničke i financijske podrške za raspodjelu koristi od djelotvornih politika gospodarenja vodama   
  • ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba istima: pretvaranje apstraktnih klimatskih rizika u konkretne i kvantificirane prilike za ulaganje

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.