Naši sektori

Javna uprava

Podržavamo vlade da poboljšaju učinkovitost i djelotvornost javnog sektora, prilagođavajući najbolju međunarodnu praksu lokalnom političkom, društvenom i gospodarskom kontekstu. Pružamo niz usluga uključujući: poboljšanje formulacije politika utemeljenih na dokazima; funkcionalno restrukturiranje; poboljšanje upravljanja institucionalnim učinkom; te institucionaliziranje pristupa upravljanju promjenama. Također pomažemo u administrativnoj decentralizaciji i decentralizaciji.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.