Naši sektori

Migracija i azil

Europska unija suočava se s dvostrukim izazovom rješavanja svojih humanitarnih odgovornosti i upravljanja složenošću različitih, raznovrsnih i dinamičnih priljeva skupina migranata, koji su postali središnje pitanje u političkom diskursu. Ecorys podržava donositelje odluka na razini EU-a i unutar pojedinačnih država članica u kreiranju politika utemeljenih na dokazima provođenjem istraživačkih studija, evaluacija i procjena utjecaja povezanih s trenutnim i budućim migracijskim trendovima, međunarodnom zaštitom i migracijskim politikama. Svjesni smo da su migracijski trendovi i obrasci inherentno pod utjecajem spolne i dobne dinamike, te veliku pozornost posvećujemo raznolikosti migrantskih skupina i njihovim iskustvima. Svojim radom nastojimo doprinijeti dobro promišljenim migracijskim politikama koje nude optimalne ishode i za useljenike i za zajednice u kojima se nastanjuju.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.