Naši sektori

Dobro upravljanje

Načela dobrog upravljanja i vladavine prava kamen su temeljac za stvaranje uključivih, pravednih i prosperitetnih društava u Europi i šire. Dobro upravljanje osigurava da javne institucije funkcioniraju učinkovito i etično, na transparentan i odgovoran način i nastoji uravnotežiti raspodjelu resursa u društvu. Usko povezana s tim, vladavina prava pokriva jednaku primjenu zakona prema svima i od strane svih, čime se štite individualna prava i održava javni red.

Ecorys pruža potporu javnim tijelima koja rade na razvoju i održavanju dobrog upravljanja i načela vladavine prava i, točnije, također pomaže u rješavanju izazova u tim područjima kroz istraživanje i tehničku pomoć. To uključuje, primjerice, upravljanje mrežama (dionika), prepoznavanje i praćenje trendova i razvoja vladavine prava te mapiranje dobrih praksi. Podrška koju Ecorys pruža donositeljima odluka na EU i međunarodnoj razini, u konačnici, pomaže u oblikovanju inkluzivnijih, pravednijih i naprednijih društava.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.