Naši sektori

Klima, energija i okoliš

Nastojimo rješavati globalne izazove klimatskih promjena, prelaska na čistu energiju te podupirati okolišnu održivost. Djelujemo u cijelom ciklusu javnih politika, što obuhvaća čistu energiju, zeleno financiranje, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu istima, očuvanje okoliša, energetsku učinkovitost, gospodarenje vodama, održivo plavo gospodarstvo, biološku raznolikost i pravednu tranziciju.

Pružamo usluge savjetovanja i podrške, a to obuhvaća istraživačke studije, procjene učinka, evaluacije i konzultacije, kao i dugoročnije integrirane projekte koji objedinjuju niz aktivnosti, uključujući upravljanje projektima, tajništva, suradnju s dionicima i događanja, komunikaciju, jačanje kapaciteta i tehničku pomoć. Svojim radom želimo doprinositi ostvarenju klimatske neutralnosti i ciljeva zelenog plana i stvarati održivije društvo i budućnost koji će biti otporniji na klimatske promjene.

Podršku pružamo čitavom nizu klijenata, među kojima su lokalne uprave i nacionalne vlade, Europska komisija i Europski parlament, međunarodni donatori i institucije, tijela javne vlasti i druge organizacije. Usto pružamo usluge u sklopu istraživačkog programa Europske unije. Djelujemo na raznim područjima:  

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.