Naši sektori

Kružni ekonomija

Pomažemo vladama, regionalnim vlastima i tvrtkama u izradi i oblikovanju (ili preoblikovanju) strategija, učinkovitih politika i planova prema otpornom kružnom gospodarstvu. Djelujemo integralno u različitim lancima vrijednosti, kao što su građevinarstvo, plastika i zdravstvena skrb te u prostornoj domeni na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, gledajući lokalna i regionalna gospodarstva. Uvijek imajući na umu da se kružna ambicija također preklapa s drugim društvenim tranzicijama, poput energetske tranzicije, poljoprivredne tranzicije i korištenja zemlje i vode.

Pružamo savjetovanje temeljeno na istraživanju kao što su poslovni slučajevi, socio- i prostorno-ekonomski troškovi i koristi, procjene, analiza tržišta i lanca vrijednosti, nadzor i nadzorna ploča. Naš cilj je ponuditi našim klijentima prilagođene savjete koji odgovaraju njihovim potrebama i pitanjima. Svojim radom nastojimo pridonijeti rješavanju ključnih izazova prema kružnoj budućnosti. Radimo na nizu tema.

  • Prostorna ekonomska analiza: pomoć regijama i gradovima u njihovim kružnim strategijama analizom lokalnih prilika za (kružne) aktivnosti, područja unutar gradova i industrijskih područja te prometne logistike.
  • Podaci (otvorenog koda): pomoć vladama i tvrtkama u prikupljanju i analizi podataka otvorenog koda ili podataka specifičnih za organizaciju kako bi se otkrili trendovi i obrasci. Na primjer o tokovima materijala, lancima vrijednosti i prostornim karakteristikama (GIS).
  • Lanci vrijednosti: iskustvo u analizi lanaca vrijednosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Imamo iskustva u građevinarstvu, plastici, zdravstvu i dr.

Saznajte kako vam Ecorys može pomoći

Mi smo vodeća međunarodna istraživačka i konzultantska tvrtka koja se bavi ključnim izazovima društva.