Naše usluge

Upravljanje programima

Pružamo stručnu podršku kroz cijeli ciklus upravljanja programima kako bi se postigli uspješni rezultati. Naše usluge obuhvaćaju oblikovanje programa, njihovo promoviranje i komuniciranje, ugovaranje i upravljanje izvedbom, osiguranje i isplate, praćenje i evaluaciju, kao i izgradnju kapaciteta za upravljanja programima. To obuhvaća sve vrste programa, od upravljanja donacijama do tehničke pomoći, uz rad s raznolikim spektrom klijenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.