Naše usluge

Upravljanje donacijama

Ostvarite najjači utjecaj svojim programima donacija. Ecorys pruža cijeli ciklus usluga za upravljanje donacijama, uključujući: planiranje programa, komunikacije, krugove financiranja, procjenu prijava, dodjelu donacija, službu pomoći korisnicima, obuku, osposobljavanje, poštivanje propisa, praćenje i izvještavanje. Naši stručnjaci nude ekonomična i praktična rješenja, služeći se najnovijim digitalnim tehnologijama.