Naše usluge

Tehnička pomoć

U širokom spektru tematskih sektora pružamo specijalizirane usluge i stručno savjetovanje. U središtu našeg vrlo uspješnog pristupa nalazi se izgradnja održivih kapaciteta, uz primjenu kombinacije provjerenih metodologija putem fleksibilne i prilagodljive podrške. Oslanjamo se na vlastite djelatnike i iskustvo u isporuci čime osiguravamo tehničku pomoć Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), zemljama u tranziciji i u razvoju.