Naše usluge

Kvalitativno i kvantitativno istraživanje

Nudimo čitav spektar metoda kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u skladu s vašim konkretnim potrebama. Naši timovi kvalitativnih i kvantitativnih specijalista rade zajednički na planiranju i provedbi istraživanja po raznim metodologijama kako bi došli do rezultata. Naši vlastiti timovi za ankete i prikupljanje podataka koriste najsuvremeniji softver za prikupljanje i vizualizaciju podataka prema potrebama korisnika. Naši kvalitativni istraživači donose jedinstvene uvide koji vam pomažu razumjeti i mjeriti promjene.