Naše usluge

Komunikacijske kampanje

Ispričajmo svoju priču. Kombiniramo svoju stručnost  za programe i istraživanje s kapacitetom cjelovite usluge komunikacijske agencije. Kreiramo, isporučujemo i evaluiramo utjecajne kampanje koje se bave kompleksnim pitanjima javnih programa i mjera. Neovisno o tome da li predstavljate međunarodnu organizaciju, ministarstvo, nevladinu organizaciju ili privatno poduzeće, spremni smo vam pomoći da iznesete svoju priču.