Naši sektori

Zdravlje i zdravstvena skrb

Zdravlje i blagostanje i dalje su ključan prioritet javnih politika, lokalno i globalno.

Pružamo podršku i evaluiramo zdravstvene sisteme, programe i zdravstvena tržišta. Od istraživanja izazova u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, preko jamčenja kvalitete, priuštive i pristupačne zdravstvene skrbi na nacionalnoj razini, do podrške poboljšanju zdravlja u zajednici, svoje stručne kapacitete stavljamo u službu jačanja zdravstvenih sistema i stvaranja pozitivnih rezultata.