Naši sektori

Vodni resursi i zdravstvene mjere

Pristup čistoj vodi temeljno je ljudsko pravo.

Ecorys pomaže donosiocima odluka u razvijanju javnih programa na polju vodnog upravljanja. Pružamo tehničku i financijsku podršku u pravednijoj raspodjeli koristi od djelotvorne vodne politike u različitim ekonomijama i unutar zajednica. Pomažemo onima koji su najosjetljiviji na nesigurnost opskrbe vodom i izloženi znatnim zdravstvenim rizicima nastalima zbog neodgovarajućih zdravstvenih mjera i higijene.