Naši sektori

Upravljanje, odgovornost i transparentnost

Olakšavamo etično upravljanje javnim sektorom kako bi se pružanje usluga uskladilo s potrebama građanki i građana. Ecorys je vodeći pružatelj podrške upravljanju privredama u razvoju i tranziciji. Imamo iskustvo koje obuhvaća sve aspekte upravljanja, uključujući razvoj zakonskih okvira, angažman civilnog društva i mjere protiv korupcije. Radimo sa širokim krugom dionika u rasponu od revizorskih institucija, parlamenata, preko civilnog društva, do partnera u razvoju.