Naši sektori

Stanovanje i nekretnine

Naši se životi velikim dijelom odvijaju u izgrađenom okolišu. Nekretninama u kojima živimo, radimo, kupujemo i igramo se.

Kada je riječ o istraživanju tržišta za stanovanje, urede, poslovne parkove i projekte za dokolicu na projektnoj i lokacijskoj razini, Ecorys ima bogatu povijest. Dajemo savjete o ispravnom stvaranju programa i pozicioniranju zadataka te financijskoj izvodivosti i financiranju.