Naši sektori

Siromaštvo, dug i financijska inkluzija

U probijanju kruga siromaštva pomažu smanjenje financijske isključenosti i poboljšavanje financijske pismenosti.

Ecorys podržava postupke koji lokalno i globalno sprečavaju probleme siromaštva i zaduženosti i suzbijaju takve pojave. Razvijamo sredstva i metode koje našim klijentima pomažu procijeniti učinke programa i praktičkih aktivnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.