Naši sektori

Sigurnost

Izgradnja sigurnijih zajednica unutar Europe. Ecorys podržava europske programe i mjere sigurnosti nudeći istraživanje, programsko savjetovanje i organizacijsku pomoć u vezi sa sigurnosnim temama i inicijativama. Partneri smo u višegodišnjem projektu Europske komisije "Zajednici korisnika na području sigurnih i otpornih društava". Projekt promovira projekte obuke koji obuhvaćaju rizike kao što su teške prirodne nesreće i nesreće koje uzrokuju ljudi, sigurnost granica i terorizam.