Naši sektori

Reforma državne uprave

Pružamo podršku vladama u poboljšanju djelotvornosti i uspješnosti javnog sektora, prilagođavajući najbolje međunarodne primjere dobrog djelovanja domaćem političkom, društvenom i ekonomskom kontekstu. Pružamo spektar usluga koji obuhvaća: jačanje formuliranja politika utemeljenih na egzaktnim podacima, funkcionalno restrukturiranje, poboljšanje upravljanja uspješnošću institucija i institucionaliziranje upravljanja promjenama. Pružamo pomoć u decentralizaciji uprave i njenom spuštanju na niže razine.