Naši sektori

Politika i upravljanje porezima i carinama

Podržavamo reforme prihoda koje pružaju pogodnosti povrh povećanja domaće mobilizacije prihoda i imamo potencijale za poboljšavanje pružanja vladinih usluga i stimuliranje ekonomskog rasta uz pomoć poboljšanog poslovnog okruženja. Ecorys to postiže putem cijelog spektra podrške, od obavljanja dijagnostičkih istraživanja do primjene tehničke pomoći velikih razmjera za ministarstva financija, porezne vlasti te porezne i carinske uprave, kako na programskoj tako i na upravnoj razini.