Naši sektori

Pametni i otporni gradovi

Gradove smatramo pokretačima ekonomskog rasta. Gradovi su mjesta na kojima se politike suočavaju sa stvarnošću. Pred gradovima su izazovi vidljivih i manje vidljivih problema: klime, transporta, isključivanja, nezaposlenosti, siromaštva.

Ecorys savjetuje klijente o društvenim i ekonomskim prednostima suradnje na više razina unutar gradova. Razvili smo pametan alat za donošenje odluka koji troškove i učinke stanovanja i rada pokazuje u financijskim odrednicama.