Naši sektori

Okoliš i očuvanje

Ecorys usvaja pristup više dionika, koji je potreban za oblikovanje i provedbu djelotvorne objedinjene politike i prakse očuvanja okoliša. Naš rad uključuje jačanje kolaborativnog upravljanja prirodnim resursima radi osiguranja pravičnog ekonomskog rasta te kako bi se zajamčili rezilijentni životni uvjeti za ekonomije, zajednice i kućanstva, koristeći i održavajući prirodna dobra i resurse kao podlogu budućeg rasta i razvoja.