Naši sektori

Migracije i unutarnji poslovi

Izgradnja sigurnije Europe provedbom održivih europskih programa i mjera. Ecorys je voditelj konzorcija nekoliko okvirnih ugovora Europske komisije na ovom polju. Provodimo istraživanja i pružamo programsko savjetovanje na razini EU i na nacionalnoj razini u područjima politike migracija, integracije, kontrole granica, schengenskih mjera, borbe protiv korupcije te upravljanja rizicima teških nesreća.