Naši sektori

Kultura, sport i baština

Kultura, sport i baština donose društvu važne socijalne i ekonomske dobrobiti i često nude mehanizam za socijalne i ekonomske programe promjene.

Od podrške u provođenju programa do komunikacije i evaluacije, naš rad pomaže našim klijentima u oblikovanju, mjerenju, provedbi i evaluiranju sportskih i kulturnih inicijativa i programa.