Naši sektori

Konkurencija i regulative

Funkcionalno tržište i djelotvoran državni nadzor važni su elementi za održivu ekonomiju. Ecorys pruža podršku međunarodnim organizacijama, ministarstvima, regulatornim tijelima, kao i privatnim organizacijama, putem ekonomskih analiza tržišta i privrednih grana, odgovarajućih regulativa, djelovanja protiv trustova i narušenih tržišnih čimbenika.