Naši sektori

Energetska politika i regulacija tržišta

Energetska politika i regulacija tržišta imaju jasan utjecaj na funkcioniranje energetskih tržišta i mreža.
Ecorys pomaže klijentima u svim fazama programskog ciklusa; od prilagodbe društvenih potreba alatima politika, do optimiziranja postojećih mjera politika. Nudimo sistemski pristup s jasnim mapiranjem dionika koji osigurava da (financijski) resursi budu optimalno upotrijebljeni a politike omogućuju društvu ubrzanu energetsku tranziciju.