Naši sektori

Djeca i mladi

Djeca i mladi imaju pravo da ih se čuje.

Ecorys radi na poboljšavanju politika na područjima koja djeluju na živote djece i mladih. Među tim područjima su obrazovanje, rad, (mentalno) zdravlje, dohodak i sigurnost. Za nas je ključno sadržajno uključivanje mladih ljudi u javne programe. To činimo suorganiziranjem participativnih aktivnosti i komunikacijskih usluga za programe za mlade.