Naši sektori

Digitalna ekonomija

Golem je upliv digitalne ekonomije na društvo. Internetske platforme i digitalne tehnologije mijenjaju naš način života, a u budućnosti će još više izmijeniti naše živote. Ecorys pruža savjete kompanijama, donosiocima političkih programa i ostalim dionicima o tome kako djelovati na te promjene, nudeći istraživanja tržišta, analize utjecaja i strategijsko savjetovanje.