Naši sektori

Our Sectors

Cilj nam je ostvariti pozitivan utjecaj na društvo rješavajući pitanja koja pogađaju zajednice diljem svijeta radom na: reformi javnog sektora, sigurnosti i pravdi, ekonomskom rastu, socijalnoj politici, prirodnim resursima, regijama i gradovima, transportu, infrastrukturi i mobilnosti.