Case Study

Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR)

Klijent: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | SEKTORI: Social Policy

Definirali smo potrebe romske populacije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Unaprijedili smo znanja o romskom stanovništvu u svim aspektima života (stanovanje, zapošljavanje, zdravlje, obrazovanje, društveni status, obilježja zajednice i naselja, status prihoda, vrijednosti, kulturni i životni obrasci, roditeljstvo i partnerski odnosi, sudjelovanje u kulturnom i političkom životu , diskriminacija, odnosi unutar romske zajednice i odnosi Roma i ne-Roma, mediji itd.). Definirali smo glavne zapreke za integraciju Roma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Definirali smo potrebe romske populacije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

1) Predistraživanje koje je uključilo sve lokacije s više od 30 pripadnika romske nacionalne manjine, a osim ključnih informacija o lokalnoj populaciji osiguralo je i detaljne informacije o lokalitetima (infrastruktura, pristup javnim službama itd.).

2) Istraživanje uzoraka kombinirajući kvantitativnu i kvalitativnu metodologiju kako bi se odgovorilo na ciljeve istraživanja vezanih uz različite aspekte života (1500 romskih kućanstava u 127 (koncentriranih i raspršenih) lokaliteta, 1500 romskih polaznika u dobi od 16 i više godina);

3) Kvalitativno istraživanje s ključnim figurama (rukovoditelji romskih zajednica, romski aktivisti, romske ženske skupine, romske skupine mladih kao i profesionalci, predstavnici lokalnih / regionalnih javnih službi, lokalne vlasti itd.) o potrebama Roma i o perspektivi Roma o preprekama integraciji (209 sudionika).

4) Fokus grupe s ciljem definiranja regionalnih i lokalnih mjera provedbe prioriteta

5) Edukacije i razvoj internetskog alata za praćenje NSUR

Key Experts

Matea Duka Business Development Executive