Case Study

Okvirni sporazum za nabavu usluge potpore Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za korištenje sredstava iz EU fondova

Klijent: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | SEKTORI: Public Sector Reform

Ecorys je bio zadužen za pružanje usluga potpore za korištenje sredstava iz EU fondova odnose se na potporu u obavljanju funkcija Ministarstva

Ecorys je bio zadužen za pružanje usluga potpore za korištenje sredstava iz EU fondova odnose se na potporu u obavljanju funkcija Ministarstva u oba programska razdoblja, a koje su propisane Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007-2013. i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta za programsko razdoblje 2014-2020.

Projekt je obuhvaćao sljedeće stručne aktivnosti:
 Pružanje podrške u obliku prilagođavanja i dorade dokumenata u skladu s OPZO 2007-2013. i OPKK 2014-2020;
 Priprema i provedba edukacije u područjima pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova;
 Priprema kriterija za odabir operacija i metodologije za odabir operacija;
 Podrška u pripremi i provedbi informativnih radionica za potencijalne prijavitelje;
 Podrška u izradi i promociji raznih alata vezanih uz ESI fondove (upute, priručnici, obrasci, evidencije i sl.);
 Osiguravanje specifičnih sektorskih znanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama, kvalitete zraka, otpada, zaštite i obnove biološke raznolikosti;
 Podrška u identificiranju i provedbi aktivnosti za unapređenje upravljanja OPKK-om;
 Pregled izrađenih dokumenata, davanje komentara i preporuka;
 Podrška u pripremi i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava u nadležnosti MZOIP-a, uključujući ocjenjivanja projektnih prijedloga;
 Podrška u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u sektoru otpada;
 Podrška u zatvaranju Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

• Pojednostavljene mogućnosti financiranja
 Prilagodba i izrada procedura i alata u okviru OPKK-a, osobito za korištenje pojednostavljenih mogućnosti financiranja (SCO);
 Izrada Uputa za prijavitelje i prijavnih obrazaca za investicijske prioritete OPKK u nadležnosti MZOIP-a i drugih tijela iz sektora zaštite okoliša;
 Priprema i provedba edukacije na temu pojednostavljenih mogućnosti financiranja (PMF);
 Pregled izrađenih dokumenata, davanje komentara i preporuka.

• Javna nabava
 Sudjelovanje u izradi, pružanje stručne podrške, pregled i kontrola kvalitete dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave vezanih uz EU fondove u nadležnosti MZOIP-a i drugih tijela iz sektora zaštite okoliša;
 Stručna podrška u izradi procedura i alata (upute, obrasci, priručnici i sl.) vezano pripremu, provedbu i kontrolu postupaka javne nabave vezanih uz EU fondove u nadležnosti MZOIP-a i drugih tijela iz sektora zaštite okoliša
 Priprema i provedba izobrazbe na temu javne nabave

Key Experts

Maja Hranilovic Managing Director Ecorys Croatia