Tehnička pomoć modernizaciji poljoprivrednog programa

Tehnička pomoć modernizaciji poljoprivrednog programa


Opći cilj programa bio je doprinijeti produktivnijoj, održivijoj, raznolikijoj, klimatski otpornijoj, tržišno orijentiranoj i uključivoj poljoprivredi u Šri Lanki.

Tehnička pomoć djelovala je na nacionalnoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini i pružala je podršku glavnim dionicima u identificiranju i rješavanju potreba i nedostataka u kapacitetima, politici, fiskalnim, zakonodavnim ili regulatornim okvirima koji su bili potrebni kako bi se malim poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzećima omogućilo da krenu prema većem održivu, otpornu i produktivnu poljoprivredu.

Ključni rezultati ovog projekta bili su:

  1. Izrada cjelokupne poljoprivredne politike u skladu s razvojnim ciljevima Vlade
  2. Stvaranje poticajnog okruženja za poljoprivrednike i mala i srednja poduzeća u sektoru i provedba relevantnih reformi i politika za modernizaciju i diverzifikaciju postojeće poljoprivredne proizvodnje.
  3. Promicanje izvoza ciljne skupine tvrtki kako bi se zadovoljila rastuća međunarodna potražnja
  4. Poboljšanje postojećih sustava i praksi koje koriste središnja i pokrajinska ministarstva uključena u poljoprivredu za planiranje, proračun/raspodjelu resursa, provedbu sektorskih i podsektorskih politika
  5. Praćenje i procjena učinaka provedbe ukupne poljoprivredne politike Vlade kroz poboljšani sustav statistike i analize podataka