Nadzor i savjetodavne usluge za delegaciju EU-a u Tanzaniji

Ecorys Netherland trenutno vodi projekt za Delegaciju EU u Tanzaniji. Sveukupna svrha ovog projekta je osigurati da komponenta I programa BEGIN bude strateški usklađena i na putu za provedbu Specifičnog cilja 1 i povezanih očekivanih rezultata u Ugovoru o financiranju.


Specifični ciljevi ugovora su:

  1. Aktivnosti i proračunska izdvajanja u okviru komponente 1. BEGIN-a u skladu su s općim i specifičnim ciljevima Ugovora o financiranju, logičkim okvirom i strateškim prioritetima Upravnog odbora Nacionalnog nacrta.
  2. Aktivnosti se odvijaju prema odobrenom planu rada i proračunu kako bi se ispunili pokazatelji rezultata u logičkom okviru.

Projekt će započeti početkom 2022. godine, a očekivano razdoblje izvršenja ugovora bit će 36 mjeseci od tog datuma. Tim za implementaciju sastoji se od 2 ključna stručnjaka, jednog voditelja tima i KE2 (specijalista za poslovno okruženje).

Kako bi ispunili globalne i specifične ciljeve, konzultanti će provoditi dvije nadzorne misije godišnje u pripremi za Odbor za nacrte, standarde i inovacije. Tijekom misije nadzora, konzultant(i) će morati pružiti sljedeće usluge:

  1. Procjena proračuna i planova rada u smislu njihove usklađenosti s ciljevima u sporazumu o financiranju, logičkom okviru u sporazumu o financiranju, prioritetima Upravnog odbora Nacionalnog nacrta i onima utvrđenim tijekom konzultacija s dionicima;
  2. Procjena sinergija i/ili preklapanja s druge dvije komponente BEGIN-a, drugim tekućim programima podrške planovima i drugim povezanim inicijativama (npr. o razvoju privatnog sektora, DRM-u ili PFM-u);
  3. Rekonstrukcija logičkog okvira za prikaz napretka na pokazateljima rezultata s objašnjenjima i obrazloženjima;
  4. Procjena napretka provedbe tijekom 6 mjeseci prije misije prema odobrenom planu rada i proračunu. To također uključuje procjenu kvalitete rezultata i identifikaciju svih mogućih izazova u provedbi koje treba riješiti na razini Odbora za plan BEGIN-a;
  5. Napredak u provedbi preporuka prethodnog odbora za planove BEGIN-a i godišnjeg Odbora za planove, standarde i inovacije;
  6. Nakon svake nadzorne misije, konzultant(i) izrađuje izvješće s nalazima i preporukama za Tehnički odbor i Upravni odbor kako bi odgovorili na provedbene i strateške izazove i prilike za BEGIN komponentu I.

Zadovoljni smo što smo uključeni u ovaj zadatak i željeli bismo biti sigurni da nastavljamo s dobrim radom na ovom i drugim zadacima u provedbi.

Za više informacija obratite se višem voditelju projekta Cristina Gogonetu.

21 prosinca 2021

Pročitajte 2 minutaKljučni stručnjaci

Cristina Gogonetu

Voditeljica projekta