Studija koja podupire evaluaciju EU zakonodavstva o sredstvima za zaštitu bilja i ostacima pesticida

Studija koja podupire evaluaciju EU zakonodavstva o sredstvima za zaštitu bilja i ostacima pesticida


Nadovezujući se na evaluaciju koju je dostavio Ecorys, Europska komisija objavila je 20. svibnja 2020. svoje izvješće o budućem zakonodavnom okviru za pesticide.

Ecorys je 2018. izradio „Studiju koja podupire REFIT procjenu zakonodavstva EU-a o proizvodima za zaštitu bilja i ostacima pesticida”. Naša studija pruža analizu funkcioniranja Uredba (EZ) br 1107 / 2009 o stavljanju u promet sredstava za zaštitu bilja i Ruredba (EZ) br. 396/2005 o ostacima pesticida u hrani i hrani za životinje. Ocjenjuje djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, koherentnost i dodanu vrijednost dviju uredbi za EU. Naša analiza temeljila se na studijama slučaja i opsežnim konzultacijama koje su uključivale intervjue, fokusne grupe, radionice i ankete. Gotovo 10,000 građana sudjelovalo je u našem Otvorenom javnom savjetovanju.

Ecorysovo izvješće podržalo je EK u pripremi njihova Radni dokument osoblja. Nalazi naše studije pomogli su identificirati radnje za poboljšanje provedbe Uredbi: šesnaest područja za pojednostavljenje ili jačanje postojećeg regulatornog okvira predloženo je u Izvješće EK Vijeću i Europskom parlamentu.

Za više informacija pogledajte ovdje