Studija o izloženosti maloljetnika oglašavanju alkohola

Studija o izloženosti maloljetnika oglašavanju alkohola


Po narudžbi Europske komisije Ecorys je proveo studiju o izloženosti oglašavanja alkohola maloljetnicima.

Cilj istraživanja bio je ispitati u kojoj su mjeri maloljetnici izloženi oglašavanju alkohola. To se odnosi na količinu oglašavanja, različite vrste oglašavanja i promet koji dobavljači ostvaruju na oglašavanju alkohola. Studija je pokazala da su 7.3% od ukupnog broja viđenja alkohola u televizijskim oglasima u 2013. vidjeli maloljetnici (mlađi od 18 godina). To znači da je maloljetnik u EU u prosjeku vidio 200 reklama za alkohol tijekom jedne godine (u usporedbi s preko 450 odrasla osoba). 1.8% svih reklama koje su vidjeli maloljetnici (ispod 18 godina) u 2013. odnosilo se na alkoholna pića (u usporedbi s 2.2% reklama koje su vidjele odrasle osobe).

Studija je također pokazala da online servisi i alkoholna industrija pokušavaju osigurati minimalnu izloženost kroz provedbu mjera i samoregulaciju. Ipak, u isto vrijeme, maloljetnici imaju percepciju da su izloženi oglašavanju alkohola na internetu. Osim toga, studija je otkrila da najčešće teme koje se koriste u reklamama za alkoholna pića uključuju povezanost alkohola s društvenošću i prikaz pijenja s duhovitim tonovima. Odnosno, 87% odnosno 63% od 90 analiziranih TV reklama i 33 online reklame za alkohol sadržavalo je barem jedan element koji se može smatrati privlačnim maloljetnicima. Nadalje, 25% analiziranih oglasa sadržavalo je barem jedan od elemenata opisanih u AVMSD-u, iako to ne znači da je Direktiva nužno prekršena.

Svrha ove studije bila je pridonijeti ex-post evaluaciji Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) i procjeni utjecaja koja prati prijedlog za buduću reviziju AVMSD-a.

Studija o izloženosti maloljetnika oglašavanju alkohola na TV-u i online uslugama

1 veljače 2019

Pročitajte 2 minuta